Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

              Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis: 0,88 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 įstatymu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2020 m. rugsėjo 1 d.

              Kvalifikaciniai reikalavimai: ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, būti baigęs ikimokyklinio ugdymo studijų programą ir turėti pedagogo kvalifikaciją.

              Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą,
 6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. liepos 7 d., pabaiga 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.30 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2020 m. rugpjūčio 20 d., apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami tiesiogiai Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracijai (adresu: Žalgirio g. 2, Telšiai, LT-87118), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu  nykstukas.telsiai@gmail.com.

Telefonas pasiteirauti: 8 444 60295.

 

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (pareigybės lygis C).

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 įstatymu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2020 m. rugsėjo 1 d.

            Kvalifikaciniai reikalavimai: ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

              Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą,
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. liepos 7 d., pabaiga 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.30 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2020 m. rugpjūčio 25 d., apie konkretų pokalbio laiką kiekvieną pretendentą informuosime asmeniškai.

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami tiesiogiai Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracijai (adresu: Žalgirio g. 2, Telšiai, LT-87118), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu  nykstukas.telsiai@gmail.com.

Telefonas pasiteirauti: 8 444 60295.