Veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m.

ATASKAITA 2023 m.

Apklausos rezultatai pedagogai

Apklausos rezultatai tėvai

Å eimos sporto Å¡ventė „Sportuojanti Å¡eima – super jėga“

Gegužės 16 d. po pietų nuaidėjo šeimos sporto šventė „Sportuojanti šeima- super jėga“. Gegužės mėnuo – tai šeimos mėnuo, todėl į šią šventę sukvietėme vaikučius, tėvelius, ir kitus šeimos narius sportuoti.

Pagrindinis šventės tikslas buvo suburti darželio bendruomenę, smagiai praleisti laiką kartu ir išbandyti jėgas sportinėse rungtyse.

Šeimos šventė prasidėjo iškilminga visų susirinkusiųjų eisena į Telšių miesto areną. Visus susirinkusius pasveikino lopšelio -darželio  direktorė Giedrė. Trenerė Justina visus didelius ir mažus pakvietė mankštai. Visi smagiai nusiteikę, stebėjo šokių vadovės Sigitos ir vaikų paruoštą šokį „Nykštuko pyragas“

Pagal spalvas suskirstytos komandos nuskubėjo į grupių stoteles, kur jų laukė  linksmieji klounai  Pykšt ir  Pokšt  ir boružėlė. Estafečių aikšteles užplūdo azartiškai nusiteikę vaikai ir jų tėveliai. Linksmas sportines rungtis atliko tiek vaikučiai, tiek mamytės, tiek tėveliai. Jiems reikėjo atlikti įvairias estafetes. Džiaugiamės tėvelių ir vaikų parodyta jėga. Gera nuotaika, džiugios akimirkos lydėjo viso renginio metu.. Šventės pabaigoje buvo apdovanoti  medaliais. Visa darželio bendruomenė pasportavusi sugužėjo į aikštelę, kur  sugalvojo svajones ir paleido helio balionus. Labai džiaugiamės, kad šventė sulaukė tokio didelio tėvelių susidomėjimo, džiaugsmo ir azarto. Dėkojame visiems bendruomenės nariams, kuriems rūpi sportas, sveikata ir buvimas kartu. Dėkojame už gražią šventę visiems dalyvavusiems, džiaugiamės ir didžiuojamės šaunia ir sportiška darželio „Nykštukas“ bendruomene.

Gegužės 4 dieną minint šv. Florijono-ugniagesių gelbėtojų globėjo dieną „Kodėlčiukų“,“Smalsučių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai aplankė kaimynus,Telšių ugniagesius.👨‍🚒 Vaikai daug pamatė,išbandė ir dar dovanų gavo!

Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinė „Žiniukų“ grupė leidosi į pažintinę ekskursiją ant Džiugo piliakalnio💚 Išgirdo legendą apie milžiną Džiugą, atliko „Pavasario seklio“ užduotėles🔍 piešė gamtą 🦋🎨 Diena buvo kupina įspūdžių, naujovių bei atradimų😄

Mielas vaikeli, švęski dieną tu darželio!

Balandžio 21 d. minima Pasaulinė darželių diena! Ta proga sukvietėme rajono darželiečius dalyvauti orientaciniame žygyje, bendroje eisenoje, bei smagioje pramogoje.
Dėkojame prisijungusiems – l-d „Mastis“, l-d „Berželis“, l-d „Saulutė“, l-d „Eglutė“, Ateities progimnazijos „Saulėtekio“ skyriui, Buožėnų, bei UbiÅ¡kės daugiafunkciniams centrams.
Dėkojame Elijui Pranckevičiui už bendrą šokį. 💚
Mielas vaikeli, švęski dieną tu darželio!

CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMAS NUO 2023 M. BALANDŽIO 1 D.

 Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/.

Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

 1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;
 2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;
 4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
 5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;
 7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;
 8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;
 9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

 1. vaikas Å¡iuo metu mokosi Å¡ioje mokykloje;
 2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);
 3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;
 4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
 5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;
 6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

 

Pavasaris Nykštuko kieme 🌞💚🌱

Žemės diena – pavasario lygiadienis, kuomet dienos ir nakties trukmė yra vienoda. Kas tai yra Žemė?
Šį rytą vaikai ir visa darželio bendruomenė bandė atsakyti į šį klausimą. Jiems padėti atvyko net pati Saulutė ir Mėnuliukas. Vaikus nustebino atbėgęs zuikutis, kuris atnešė laišką nuo pačios ŽEMĖS, kuriame buvo visi atsakymai į mūsų klausimus.
Vaikai surašė, ant delniukų, linkėjimus ir perdavė juos mÅ«sų namams – Žemei. Taip pat kiekviena grupė padovanojo namučius, mÅ«sų darželio kiemo paukščiukams – inkilėlius.

Šiandien sulaukėme svečių iš Telšių centro „Viltis“. Jie atvežė dovanų savo rankomis padarytus paveikslus ir nuotaikingą, pamokantį spektakliuką. Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę! Dėkojame svečiams!💚

Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms
užimti nuo 2023 m. birželio 1d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Darbo krūvis – 1,5 etato.
Darbo sutartis – terminuota (3 mėn.)
Darbo pradžia- 2023 m. birželio 1 d.
 
Mokytojo pareigybės lygis – A2.
 
Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. gyvenimo aprašymą (CV);
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr.
XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu
su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.
 
Dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 15 d.:
• asmeniškai atrankos organizatoriui (darbo dienomis I-IV nuo 8 iki 17.00 val., V- 8-15.45val.)
Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“, Žalgirio g. 2, Telšiai;
• elektroniniu paštu: nykstukas.telsiai@gmail.com
 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.
 
Atrankos būdas–žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus
informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami į pokalbį. Atranka planuojama  2023 m. gegužės 23
d. 
 
Daugiau informacijos tel. (8 444) 60295 arba elektroniniu paštu nykstukas.telsiai@gmail.com