CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMAS NUO 2023 M. BALANDŽIO 1 D.

 Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/.

Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

 1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;
 2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;
 4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
 5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;
 7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;
 8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;
 9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

 1. vaikas Å¡iuo metu mokosi Å¡ioje mokykloje;
 2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);
 3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;
 4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
 5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;
 6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

 

Pavasaris Nykštuko kieme 🌞💚🌱

Žemės diena – pavasario lygiadienis, kuomet dienos ir nakties trukmė yra vienoda. Kas tai yra Žemė?
Šį rytą vaikai ir visa darželio bendruomenė bandė atsakyti į šį klausimą. Jiems padėti atvyko net pati Saulutė ir Mėnuliukas. Vaikus nustebino atbėgęs zuikutis, kuris atnešė laišką nuo pačios ŽEMĖS, kuriame buvo visi atsakymai į mūsų klausimus.
Vaikai surašė, ant delniukų, linkėjimus ir perdavė juos mÅ«sų namams – Žemei. Taip pat kiekviena grupė padovanojo namučius, mÅ«sų darželio kiemo paukščiukams – inkilėlius.

Šiandien sulaukėme svečių iš Telšių centro „Viltis“. Jie atvežė dovanų savo rankomis padarytus paveikslus ir nuotaikingą, pamokantį spektakliuką. Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę! Dėkojame svečiams!💚

Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms
užimti nuo 2023 m. birželio 1d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Darbo krūvis – 1,5 etato.
Darbo sutartis – terminuota (3 mėn.)
Darbo pradžia- 2023 m. birželio 1 d.
 
Mokytojo pareigybės lygis – A2.
 
Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. gyvenimo aprašymą (CV);
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr.
XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu
su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.
 
Dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 15 d.:
• asmeniškai atrankos organizatoriui (darbo dienomis I-IV nuo 8 iki 17.00 val., V- 8-15.45val.)
Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“, Žalgirio g. 2, Telšiai;
• elektroniniu paštu: nykstukas.telsiai@gmail.com
 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.
 
Atrankos būdas–žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus
informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami į pokalbį. Atranka planuojama  2023 m. gegužės 23
d. 
 
Daugiau informacijos tel. (8 444) 60295 arba elektroniniu paštu nykstukas.telsiai@gmail.com

Užgavėnės

Kaukėm,šokiais ir dainom,
Å Å«kavimais pamainom.
Blynų prikeptais kalnais-
Taip pavasaris ateis! 🌞🥞🥨

„Žiniukų“ išvyka

Telšių l/d „Nykštukas“ priešmokyklinė „Žiniukų“ grupė lankėsi Telšių kunigų seminarijos patalpose esančioje Žemaičių muziejaus „Alka“ sakralinio paveldo paveldo ekspozicijoje. Susipažino su auksakalyste, liturginės tekstilės dirbiniais, kryždirbystės paveldu 😉

 

 

 

 

Betliejaus žvaigždė

Žiemišką gruodžio 13-osios dieną Telšių kultūros centre jau simbolišką tryliktąjį kartą vyko šventinis Telšių rajono vaikų ir moksleivių chorų bei vokalinių ansamblių konkursas „Betliejaus žvaigždė 2022“, kurio organizatoriai Telšių kultūros centras.❄️😇
Konkurse dalyvavo Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas” vaikų ansamblis, vadovė Alma Gustienė ❄️🥰🎄😇❄️

„Mes esame skirtingi, bet tuo pačiu ir vieningi“ fotografijų paroda.

❄️Gruodžio 7 d. bibliotekoje atidaryta Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų kūrybinių idėjų projekto „Mes esame skirtingi, bet tuo pačiu ir vieningi“ fotografijų paroda.
❄️Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovo būrelio organizuoto projekto tikslas buvo skatinti ikimokyklinių įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, ieškant naujų, originalių kūrybinių idėjų vaikų gebėjimams ugdyti, atskleidžiant savo įstaigos savitumą.
❄️Projekto metu organizuotos įvairiausios veiklos, o jų metu užfiksuotos vaikų emocijos eksponuojamos parodoje. Nuotraukose – besiÅ¡ypsantys vaikai iÅ¡ TelÅ¡ių lopÅ¡elių-darželių „NykÅ¡tukas“, „Eglutė“, „Mastis“, „Žemaitukas“, „Berželis“, „Saulutė“, „Ateities“ progimnazijos „Saulėtekio“, Buožėnų mokyklos – daugiafunkcio centro, UbiÅ¡kės daugiafunkcio centro.
❄️Fotografijų parodos atidarymą organizavo Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“. Skambėjo „nykštukiečių“ dainelė, sveikinimo žodžiai ir apdovanojimai, vaikai buvo pakviesti į meduolio dekoravimo edukaciją.
❄️Kviečiame į parodą bibliotekoje!

„Smalsučių“ išvyka

„ Smalsučių” grupės vaikai dalyvavo  edukacinėje iÅ¡vykoje – Žemaitijos miÅ¡kų apsuptyje, Å¡alia Virvyčios upės bei didžiulio tvenkinio „Angelų malÅ«no“ sodyboje, kuri kvietė vaikus patirti naujų ir įkvepiančių nuotykių. Sodyba įsikÅ«rusi TelÅ¡ių rajone, Varnių regioniniame parke, KÅ«lio Daubos kaime. „Angelų malÅ«nas“ apsuptas pasakiÅ¡ku kraÅ¡tovaizdžiu: tankus, gražus miÅ¡kas, didžiulis tvenkinys bei upė. Gyvoji gamta čia kiekvieną stebino savo nesibaigiančiais iÅ¡tekliais. Vaikai dalyvavo ekskursijoje „GrÅ«do kelias“ su gidu po Angelų malÅ«ną, kurios metu susipažino su malÅ«no istorija, grÅ«dų malimo procesu.  Vaikai puikiai praleido laiką, gidas atrado kalbą su vaikais. Po ekskursijos Angelų malÅ«ne su gidu pasivaikščiojo po miÅ¡ką – akmenų ir medžių karalystę. Čia aplankė 300 metų senumo septynkamienį ąžuolą,  akmenų labirintą,  pamatė kitų įdomių ir paslaptingų dalykų. Buvo pavaiÅ¡inti malÅ«no vietovės žolelių arbata ir medumi. Vaikai  patyrė, tai, ką daugelis jau yra pamiršęs – gamtos galią.  Ačiū  “Angelų malÅ«no“ Å¡eimininkams už puikiai praleistą  laiką.