EDUKACINĖ IŠVYKA Į MAŽEIKIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „BITUTĖ“

„Galime ir toliau ignoruoti savo skirtingumus ir apsimetinėti, kad visi esame vienodi (…). Arba galime savo švietimą keisti ir mūsų skirtybes maksimaliai išnaudoti.“

prof. H. Gardner

Nuo 2016 metų lopšelyje-darželyje vaikai yra ugdomi vadovaujantis profesoriaus H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija. Siekdamos sukaupti kuo daugiau teorinių ir praktinių žinių, kaip daugialypio intelekto teoriją taikyti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, pedagogės dalyvauja įvairiose seminaruose bei lankosi įstaigose, kurios dirba pagal profesoriaus H. Gardnerio teoriją.

Per porą metų jau du kartus lankėmės Vilniaus darželių tinkle „Taškius“, kuriame dirba H. Gardnerio teorijos taikymo ikimokykliniame ugdyme Lietuvoje pradininkė L. Neverauskienė. Apsilankymų metu pedagogės ne tik susipažino su teorijos taikymu, bet ir praktiškai stebėjo, bei pačios dalyvavo ugdymo procese.

Šių metų lapkričio 23 d. lankėmės Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“. Šiame darželyje, pagal H. Gardnerio daugialypio intelekto teoriją, dirba dvi grupės. Labai įdomu buvo stebėti, kaip teorija yra taikoma, valstybiniame darželyje, kurio patalpos ir aplinka nebuvo suprojektuotos taip, kad būtų galima įrengti intelektines laboratorijas.

Pedagogės stebėjo dvi atviras veiklas 3-4 metų ir 4-5 metų amžiaus grupėse. Apžiūrėjo grupėse įrengtas laboratorijas. Diskutavo apie daugialypio intelekto teorijos taikymo galimybes ikimokyklinėse grupėse, kuriose yra ugdoma po 20 vaikų. Susipažino su lopšelio-darželio „Bitutė“ teikiamomis paslaugomis bei apžiūrėjo įrengtas ugdymo ir sveikatinimo aplinkas.

Tikimės, kad užsimezgęs bendradarbiavimas su Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomene nenutrūks ir ateityje galėsime dalintis ugdymo idėjomis, kurių dėka kiekvienas vaikas patikės esantis unikalus.

Direktorė Lina Leinartienė