TELŠIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“SKELBIAMA ATRANKA SEKRETORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D.

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190597578, Žalgirio g. 2, Telšiai, LT 87118) skelbia atranką sekretoriaus pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo sutarties pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis: 0,5 etato (20 val. per savaitę)

Pareigybės lygis: C:

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį, kaip vidurinį iÅ¡silavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją
 • gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel
 • turėti darbo patirtį dokumentų valdymo organizavime

Sekretorius privalo išmanyti:

 • žinoti raÅ¡tvedybos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • darbo kompiuteriu reikalavimus;
 • Sekretorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopÅ¡elio-darželio nuostatais, lopÅ¡elio-darželio direktoriaus įsakymais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, Å¡iuo pareigybės apraÅ¡ymu.

Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:

 • praÅ¡ymą dalyvauti atrankoje
 • darbo patirtį dokumentų valdymo organizavime patvirtinančius dokumentus
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją
 • iÅ¡silavinimą patvirtinančius dokumentus ir Å¡ių dokumentų kopijas, kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 • gyvenimo apraÅ¡ymą (CV)

Pretendentų atrankos būdas-pokalbis

Dokumentų pateikimo būdas: dokumentų pristatymas Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracijai adresu Žalgirio g. 2, Telšiai, nuo 8.00 iki 16.30 val.  arba elektroniniu paštu   nykstukas.telsiai@gmail.com

Dokumentai priimami nuo 2022 m. liepos 5 d. iki rugpjūčio 5 d.

Telefonas pasiteirauti 8 (444) 60295

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.

Numatoma atrankos data: 2022 m. rugpjūčio 17 d.