Vaiko priėmimas į įstaigą

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2013-11-21 Nr. T1-422
⇒   parsisiųsti PDF formatu

Komentavimo galimybė išjungta.