TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI !

Vadovaudamasi 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijomis Nr. V-372  „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, informuoju, kad :

nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. balandžio 13 d. Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas““ ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

  • Pagrindinė informacija, reikalinga vaikų ugdymui(si) nuotoliniu bÅ«du, bus skelbiama elektroniniame dienyne „MÅ«sų darželis“. Ugdymo medžiaga ir užduotys bus pateikiamos kiekvieną pirmadienį nuo 9 val. Užduotys ir ugdomoji medžiaga pateikiama visai savaitei.
  • Užduotis rasite elektroninėje sistemoje musudarzelis.lt skiltyje „Vaiko veiklos“.
  • Virtualios konsultacijos su mokytojomis vyks pagal iÅ¡ anksto su Jumis suderintą grafiką.
  • Grįžtamojo ryÅ¡io iÅ¡ vaikų Å¡eimų už praėjusią savaitę lauksime iki kiekvieno pirmadienio 10 val. Informaciją pateikti galime per elektroninį dienyno vidines žinutes arba kitu su mokytojomis susitartu nuotoliniu bÅ«du.
  • Å vietimo pagalbos specialisto konsultacijos vyks pagal su Jumis iÅ¡ anksto suderintą tvarkaraÅ¡tį. Užsiėmimai vyks naudojant programėlę Zoom.
  • Kilus klausimams, neaiÅ¡kumams su grupės mokytojomis, meninio ugdymo mokytoju, Å¡vietimo pagalbos specialistu galite susisiekti telefonu, elektroniniu paÅ¡tu per sistemą „MÅ«sų darželis“, messenger programėle nuo 9.00 val. iki 16.12 val.
  • Ugdymo turinio, nuotolinio ugdymo, įstaigos veiklos organizavimo, vaikų priėmimo bei kitais rÅ«pimais bendraisiais klausimais galite kreiptis į direktorę telefonu 8 625 69363, elektroniniu paÅ¡tu per sistemą „MÅ«sų darželis“ arba direktore@gmail.com nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Nuotolinis mokymas rimtas išbandymas mokytojams, vaikams ir  tėvams. Tai darysime pirmą kartą. Labai prašau visų mūsų bendro susitelkimo ir pagalbos vieni kitiems.

Tikiuosi tarpusavio sutarimo ir gražaus bendravimo vardan vaikų gerovės.

Būkite sveiki. 

Direktorė Lina Leinartienė