2% parama

Specialios prašymo formos ir pildymo instrukcijos:
Lopšelio-darželio „Nykštukas“ paramos gavėjo įstaigos Nr.(kodas): 190597578
Prašymo FR0512 (02 versija) laukelių pildymas
 
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad prašymo formos E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčių dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. E5 laukelyje įrašomi laikotarpio pabaigos metai. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018 metais mokestinių laikotarpių pajamų mokesčių dalį, E5 laukelyje įrašyti 2018 m.

Komentavimo galimybė išjungta.