Administracija

Direktorė

 

Pareigos Vardas, pavardė Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Angėlė Bidvienė direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams preigybė
Sekretorė Živilė Šlentnerienė sekretoriaus pareigybė

 

Komentavimo galimybė išjungta.