Å vietimo pagalbos specialistas

Logopedo pagalba

Lopšelyje-darželyje “Nykštukas” dirba logopedė metodininkė Elena Rudnickienė.

DARBO LAIKAS
Pirmadienis – Penktadienis:      7.36 – 13.00

LOGOPEDO VEIKLA
Lopšelio-darželio logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija.
Lopšelio-darželio logopedo veikla yra tiesiogiai susijusi su švietimo įstaigomis, šeimomis ir apima tam tikras kryptis.
Lopšelio-darželio logopedas dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kalbos tyrimas – tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.
Darželio logopedas dirba individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poreikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti, konsultuoja tėvus (globėjus), darželio auklėtojas.
Darželio logopedas ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausias kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

 

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Informuojame, kad Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos švietimo pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas) teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių nariams (pedagogams, tėvams).

                 Bendradarbiaujant su pedagogais, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese bus sprendžiami klausimai ir problemos, susijusios su vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) sunkumais. Esant poreikiui, specialusis pedagogas padės specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, įsisavinti ugdymo turinį ir lavins jų sutrikusias funkcijas, socialinis pedagogas organizuos užsiėmimus vaikams, stokojantiems bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, socialinių įgūdžių.

                 Jeigu pastebite, kad vaiko pasiekimai plėtojasi vangokai ir netolygiai, vaikui sunkiai sekasi atlikti tai, ką jau geba jo bendraamžiai, kyla problemų bendraujant su kitais grupės vaikais, nedelskite ir išsakykite savo susirūpinimą.

                 Į PPT skyriaus specialistes – specialiąją pedagogę Redą Stulpinienę ir socialinę pedagogę Jolantą Anglickienę galite kreiptis konsultacinėmis dienomis darželyje arba skambinti tel. 8 604 28049 ar/ir rašyti el.p. adresu info.ppt@sctelsiai.lt

ir susitarti dėl susitikimo Jums patogiu laiku.

Konsultacijoms pas PPT psichologą taip pat prašome registruotis iš anksto

 tel. 8 604 28049 ar/ir rašyti el.p. adresu info.ppt@sctelsiai.lt

 

Komentavimo galimybė išjungta.