Darželio istorija

Telšių miesto vaikų lopšelis-darželis pradėjo savo veiklą 1964 m. liepos 1 d. su dviem darbuotojais: vedėja ir ūkvedžiu, o kiek vėliau prisijungė kiemsargis, buhalteris ir kiti darbuotojai. Pilnai darželis pradėjo veikti rugsėjo 21 d. ir buvo priimta 140 vaikų. Lopšelis-darželis dirbo 9 valandas, bet vėliau, pageidaujant tėvams, buvo pereita prie 12 valandų darbo dienos. Darželio įkūrėja ir vadovė – Zofija Aleksandravičienė, kuri vadovavo 16 metų. Ji subūrė stiprų kolektyvą, kurio pastangomis ugdymo įstaiga stiprėjo, gražėjo, įgijo autoritetą  ir jai buvo suteiktas „Nykštuko“ vardas.

Per pirmąjį dešimtmetį jau buvo daug pasiekimų: dalyvauta televizijos studijoje, respublikiniame vaikų piešinių konkurse, o vienos mergaitės piešinys pasiekė net Japoniją, kur vyko užsienio vaikų piešinių konkursas ir pateko į geriausių piešinių albumą. 1965 m. pradėta bendradarbiauti ir su Vokietijos Demokratinės respublikos Sommerdos miesto vaikų darželiu.

Darželio-lopÅ¡elio antrąja direktore net 35 metus dirbo Audronė Vitkovskienė, o ilgamete direktoriaus pavaduotoja –  Regina Urbonavičienė.

2015 m. –  2020 m. įstaigai vadovavo Lina Leinartienė.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 17 dienos direktoriaus pareigas eina Giedrė Jachimovič. Lopšelyje- darželyje veikia 6 grupės,  įstaigą lanko 114 vaikų, dirba 13 pedagogų ir 25 pagalbos personalo kolektyvas.

Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė siekia, kad įstaiga taptų šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, stiprinanti vaikų dvasines ir fizines galias, kurioje saugūs ir kūrybingi vaikai, bendradarbiaujantys darbuotojai ir tėvai.

 

Komentavimo galimybė išjungta.