COVID-19 valdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos.

Mokykla be covid

Korona STOP

Telšių rajono savivaldybės aktuali informacija

COVID-19 Algoritmas INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS). Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui.

COVID-19 Algoritmas INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS). Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.

COVID-19 Algoritmas INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), DARBUOTOJAMS. Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlyti su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga.

“Dėl ugdymo organizavimo 2021-2022 mokslo metais”

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. Lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo”

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1259)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

“Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 balandžio 12 d. sprendimo Nr. V – 785 “Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose” pakeitimo.

“Dėl darbų ir veiklų sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo”

“Dėl tyrimų dėl COVID – 19 (korona viruso infekcijos) organizavimo”

LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” (Suvestinė redakcija nuo 2021-02-27)

LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo NR. V – 2543“Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo”

“Dėl švietimo veiklų karantino laikotarpiu”

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 2020 11 06 Nr. V – 2543; Galiojanti suvestinė redakcija 2021.07.01-2021.08.31

Komentavimo galimybė išjungta.