Paskatinimai ir apdovaojimai

Vadovaujantis Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbo tvarkos taisyklėmis, už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami:
*žodine padėka;
*padėkos raštu;
*suteikiama pirmenybe karjerai;
*kelione į seminarą, parodą, renginį ir kt.;
*priedu prie tarnybinio atlyginimo;
*už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi apdovanoti
Švietimo skyriaus, savivaldybės administracijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos
Respublikos seimo nario padėkos raštais, piniginėmis premijomis.

Komentavimo galimybė išjungta.