Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Tėvai, norintys leisti vaiką į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą tos ikimokyklinės įstaigos vadovui. Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį.

Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Komentavimo galimybė išjungta.