Fizinis ugdymas

Fizinio ugdymo tikslas:
siekti psichologinės, emocinės, socialinės, fizinės vaiko ir bendruomenės sveikatos  gerovės.

Fizinio ugdymo uždaviniai:
* ugdyti emociškai, psichologiškai, socialiai stiprią asmenybę,
* stiprinti vaiko ir bendruomenės narių fizines galias,
* sudaryti sąlygas  vaikams tobulinti gamtamokslinį, ekologinį ugdymąsi,
* diegti grūdinimo, sveikos mitybos sveikus  įpročius,
* sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, mokantis sąžiningai laimėti ir pralaimėti,
* plokščiapėdystės, skoliozės profilaktika,
* žinoti, jog bendruomenės narių vienas tikslas – gera vaiko  sveikata.

Į lopšelio – darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotas sveikatos  kompetencijos ugdymas, kuri apima fizinio aktyvumo optimizavimą, sveikos mitybos, saugos, lytiškumo, ekologinio ugdymo, psichinės sveikatos ir prevencijos įgūdžių ugdymą nuo vaikystės.

 

Komentavimo galimybė išjungta.