Projektas „Būti, žaisti ir mokytis lauke“

Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ rudens pradžioje pradėtas įgyvendinti mokyklų
pažangos skatinimo projektas „Būti, žaisti ir mokytis lauke“, finansuojamą iš Telšių rajono
savivaldybės mokyklų pažangos skatinimo projektų finansavimo fondo.Šio projekto tikslas-
siekiant gerinti ugdymosi kokybę, sukurti ir įgalinti į vaiką orientuotą lauko ugdomąją aplinką,
taikant STEAM metodo ir lauko pedagogikos elementus. Įgyvendinus projektą įstaigoje įkurtos
naujos lauko edukacinės erdvės ir jos įgalintos.
Pedagogams organizuota metodinė išvyka į Klaipėdoje įsikūrusį lauko darželį „Miško
mokykla“ ir organizuoti mokymai „Lauko pedagogika: metodų ir priemonių taikymas praktikoje,
edukacinių erdvių įrengimas“. Mokymų metu pedagogai įgijo lauko pedagogikos taikymo
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pagrindus, kuriuos pritaiko ir išbando įstaigoje.
Lopšelio-darželio lauko erdvėse įkurtos ir įgalintos tyrinėjimui, eksperimentavimui skirtos erdvės
(kiemeliai). Eksperimentavimo (STEAM) erdvė suteikia galimybę vaikams naudoti įvairias
sistemas, kurios apima judėjimą – vėjo, vandens, smėlio, galimybę analizuoti įvairius mechanizmus,
kurie padeda susipažinti su inžineriniais ir matematiniais sprendimais. Gyvosios gamtos erdvėje
įkurtos paukščių, vabzdžių, medžių, augalų pažinimo ir tyrinėjimo priemonės: QR tentai, QR
medžių kortelės, vabzdžių ir vabalų auginimo terariumai, augalų lysvės. Meno erdvėje vaikams
suteikta galimybė kurti ir improvizuoti lauko muzikos instrumentais, išbandyti ir eksperimentuoti
piešiant ant lauko molbertų. Pedagogai nuo rugsėjo mėnesio, kartą per savaitę ugdomąsias veiklas
organizuoja ir vykdo lauko edukacinėse erdvėse. Projekto metu vaikų patirtys praplečiamos
išvykomis ir už įstaigos ribų: prie Ilgio, Germanto ežerų, Masčio ežero pakrantę, į Varnių regioninį
parką, Platelius, Telšių miesto erdves.
Lauko pedagogikos metodai tikslingai orientuojasis į vaikų asmeninio tobulėjimo,
pasitikėjimo savimi, mokymosi rezultatų gerinimą bei kasdienio pažinimo džiaugsmo atradimą,
ugdo kūrybingus, tausojančius aplinką ir sąmoningus piliečius visuomenėje.
Išvyka – Telšiai mano miestas. Gr. „Smalsučiai“
Kmynai- arbatos gardumynai. Gr. „Žiniukai“
Kodėl šaltukas žiemą kanda? Gr. „Gudručiai“
Konstravimas. Kalėdinė eglutė. Gr. „Kodėlčiukai“
Linksmasis konstravimas. Gr. „Smalsučiai“
Mankšta lauke. Gr. „Žiniukai“
Mažos mašinėlės man patinka. Gr. „Žiniukai“
Miško paslaptys. Gr. „Žiniukai“
Nuo sėklos iki sėklos. Gr. „Žiniukai“
Raidės sniege. Gr. „Smalsučiai“
Rudens mozaika. Gr. „Smalsučiai“
Saugaus eismo pamokėlė. Gr. „Gudručiai“
Seklys lauke. Gr. „Smalsučiai“
Sportuojame lauke. Gr. „Smalsučiai“
Sraigių lenktynės. Gr. „Smalsučiai“
Žiemą lauke. Gr. „Žiniukai“
Mašinų lenktynės. Gr. „Gudručiai“
 

Seklys lauke. Gr. „Gudručiai“

 

Batų atspaudų ieškojimas. Gr. „Mažučiai“

 

Projektas. Pasirūpinkime mažaisiais draugais. Gr. „Šnekučiai“

 

Rudeniniai paveikslai. Gr. „Šnekučiai“

 

Sniego angelai. Gr. „Šnekučiai“

 

Spalvos lauke. Gr. „Mažučiai“

 

Žiemos futbolas. Gr. „Mažučiai“

 

„Kodėlčiukų“ vaikučiai stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Supratę,kad surinkus medžių lapus galima nuveikti kažką įdomaus,pasidarė kiemo draugę kirmėlytę.

„Kodėlčiukai“ su mokytojomis atliko STEAM veiklas. Jų metu siekėme vaikams suteikti žinių apie medžius, jų reikšmę gamtai ir žmogui.

„Mažučių“ grupėje nuo 2023-01-09 iki 2023-01-31 buvo vykdomas projektas „Sniego karalystė 2023“. Projekto tikslas – supažindinti ugdytinius su žiemos reiškiniais per STEAM veiklas.
Projekto metu vaikai stebėjo, stengėsi pažinti žiemos gamtos reiškinius, juos tyrinėjant ugdymo veiklose.

Siekiant, kad vaikai nusiteiktų pramogauti, fantazuoti, kurti, formuoti sniego figūras. Išbandytų įvairias medžiagas, atrastų netikėtus būdus, pavidalus Besmegeniams lipdyti, konstruoti, piešti ir pan. „Kodėlčiukų“ grupėje vykdomas projektas „Besmegenių šalyje“.

 

Komentavimo galimybė išjungta.