Tėveliams

Vaikų dienos ritmas

Rytinis vaikų priėmimas 07.00 – 08.30 val.
Pusryčiai 08.30 – 09.00 val.
Lavinamoji – ugdomoji veikla 09.00 – 10.45 val.
Pasivaikščiojimas lauke 10.45 – 11.40 val.
Pietūs 11.45 – 12.00 val.
Dienos miegas 12.00 – 14.00 val.
Pavakariai 14.15 – 14.30 val.
Popietinė veikla, papildomo ugdymo veikla, pasivaikščiojimas lauke 14.30 – 15.45 val.
Vakarienė 15.45 – 16.00 val.
Žaidimai, ėjimas namo 16.00 – 17.30 val.

PRIMINIMAS TĖVELIAMS – VAIKŲ PRIĖMIMAS, DIENOS RĖŽIMAS

DĖL SKIEPŲ REIKALAVIMŲ PRIIMANT Į ĮSTAIGĄ

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO

Komentavimo galimybė išjungta.

VAIKŲ SU LAIKYSENOS SUTRIKIMAIS UŽSIĖMIMAI LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“
2019-04-10    

Kaip išvengti stuburo skausmo bei stuburo iškrypimo vaikams? Kaip priprasti prie taisyklingos laikysenos? Lopšelio/darželio „Nykštukas“ sveikatos specialistė organizuos sveikatos stiprinimo užsiėmimus, skirtus skeleto ir raumenų sutrikimus turintiems vaikams. Nesudėtingi kineziterapijos pratimai ydingai laikysenai koreguoti bus atliekami darželio aktų salėje, penktadieniais. Grupę sudarys 11 vaikų.. Ankstyvojoje stadijoje pastebėti laikysenos sutrikimai yra lengvai ištaisomi, tačiau nekoreguojami jie gali išsivystyti į rimtas ligas, galinčias turėti neigiamą poveikį tolimesnei vaiko sveikatai.

Sveikatos specialistė Genovaitė Jonušienė

„TĖVYSTĖS GALIMA IŠMOKTI“
2017-06-06    

Prašome prisidėti prie viešinimo socialinės kampanijos „Tėvystės galima išmokti!“

Pradėjome kelti klausimus: iš kur atsiranda patyčios, kodėl toks aukštas savižudybių skaičius, nagrinėjome alkoholio vartojimo, rūkymo statistiką, pastebėjome, kad visuomenė dar nepakankamai rūpinasi sveikata, mėgaujasi nesveiku maistu, ir ieškojome atsakymų kaip visa tai pagerinti. Mūsų nuomone, kad dalis sprendimų galėtų būti susiję su tėvystės mokymais.

Iš kur mes žinome, kaip mokyti ir ugdyti vaikus? Mes nebuvome mokomi, kaip ugdyti vaikus. Mes nebuvome mokomi, kad žmogus pats savaime yra vertybė. Viskas, ką mes žinome – mūsų tėvų, draugų, giminaičių patirtis. Ne visiems aiškinta, kad vaikai kopijuoja mūsų elgesį. Ne visi supranta, kad mūsų veiksmai ir poelgiai turi įtakos vaiko tolesniam gyvenimui. Mes nežinojome, kad tėvystės galime išmokti. Kuo daugiau žmonių turės tvirtus pagrindus, tuo labiau mes galėsime gerinti esamą situaciją.

Kur tėvai gali gauti atsakymus į visus klausimus? Kur tėvai gali pasisemti žinių?

Kampanija „Tėvystės galima išmokti!“

Išmok būti mama!

https://www.facebook.com/svietimogidas/photos/a.1795340867345028.1073741828.1771783426367439/1934721326740314

Išmok būti tėčiu!

https://www.facebook.com/svietimogidas/photos/a.1795340867345028.1073741828.1771783426367439/1934729983406115

Visus kviečiame jungtis ir dalintis informacija.

Turite arba reikia daugiau informacijos? Kreipkitės info@svietimogidas.lt.

PATYČIOMS TRAMDYTI – NAUJOS PRIEMONĖS
2017-02-21    

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo priimtas Švietimo įstatymo pataisas, kurios padės mažinti smurtą ir patyčias švietimo įstaigose. Šias pataisas Prezidentė inicijavo siekdama užtikrinti, kad vaikai augtų ir mokytųsi saugioje aplinkoje. Kova su smurtu – tiek fiziniu, tiek psichologiniu yra vienas iš Prezidentės inicijuotos socialinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ prioritetų. 

Patyčių kultūra ir mastas klesti ir mokyklose, ir už jų ribų – kas trečias vaikas patiria psichologinį smurtą. Todėl Prezidentės inicijuotas įstatymas padės efektyviai užkirsti kelią patyčioms, atpažinti smurtą ir padėti suteikti efektyvią pagalbą. Lietuvoje kiekvieną savaitę nusižudo jaunas žmogus, o per metus iš gyvenimo pasitraukia per 40 paauglių – tai yra net dvi mokinių klasės. 

Iki šiol emocinio smurto sąvoka nebuvo apibrėžta nė viename įstatyme, todėl Prezidentės pataisomis visų pirma yra įteisinama patyčių sąvoka. Taip pat šios pataisos sudarys sąlygas sukurti bendrą kovos su smurtu ir patyčiomis sistemą visose šalies ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose bei neformaliojo švietimo įstaigose. Tokia praktika taikoma daugelyje šalių – Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje.

Įstatyme įtvirtinta, kad kiekviena mokykla privalomai turės vykdyti bent vieną ilgalaikę smurto prevencijos programą, kuri apims ir žalingų įpročių prevenciją. Pastebėjus smurto atvejį švietimo įstaigoje bus privaloma apie tai pranešti švietimo įstaigos vadovui. Siekiant kuo anksčiau atpažinti patyčias, numatoma pareiga mokytojams bent kartą per ketverius metus tobulinti kvalifikaciją socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.

Susidūrus su smurto atveju bus nedelsiant teikiama psichologinė pagalba tiek smurtą patiriančiam mokiniui, tiek smurtautojui, tiek tėvams, o esant poreikiui – ir mokytojams. Mokyklos vadovai bus įpareigoti pranešti apie pastebėtą smurto atvejį tėvams ir užtikrinti, kad nemokama psichologinė pagalba būtų pradėta teikti per 5 darbo dienas. Lietuvoje dauguma mokyklų vadovų teigia, kad patyčių jų mokyklose nėra, nors patyčių mastas mūsų šalyje yra vienas didžiausių Europoje.

Šiuo įstatymu taip pat sukuriama kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėje sistema. Pastebėjus patyčių atvejį internete Ryšių reguliavimo tarnyba įpareigojama siekti, kad žeidžiančio turinio informacija iš interneto būtų operatyviai pašalinta. Net penktadalis mokinių per pastaruosius metus patyrė patyčias tekstinėmis žinutėmis, o beveik 15-os procentų mokinių nuotraukos ar filmukai buvo išplatinti interneto erdvėje be jų sutikimo.

Įstatymo pataisos įsigalioja nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos.

Å altinis: ikimokyklinis.lt

PRIEŠMOKYKLINIS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS
2016-05-01    

Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tampa privalomas?
Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.

Koks jo tikslas?
Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

Ar visi šešerių metų vaikai privalės lankyti grupes?
Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai. Jau dabar priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 96 proc. šešiamečių.

O jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?
Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų?
Taip, tuo atveju, jeigu savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nustatys, kad jis yra brandus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ar į priešmokyklinio ugdymo grupes bus priimami neskiepyti vaikai?
Taip.

Kur užregistruoti šešiametį?
Jei savivaldybėje yra patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į tokias ugdymo įstaigas tvarka, tada reikia kreiptis į savo savivaldybės administracijos švietimo padalinį.
Jei savivaldybėje priėmimo tvarka necentralizuota, tada reikia kreiptis į bet kurią įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą.

Ar tėvams reikės mokėti?
Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu priešmokyklinėje grupėje vaikas būna ilgiau nei 4 val. per dieną ir gauna maitinimą, tai tėvai moka už vaiko maitinimą. Tėvai taip pat moka savivaldybės nustatytą fiksuotą mėnesinį mokestį ar ugdymo mokestį, kuris yra skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną. Yra savivaldybių, kuriose tokio mokesčio nėra ir tėvai moka tik už maitinimą.

Ar galima gauti lengvatas?
Kiekviena savivaldybė pasitvirtina savo tvarką dėl tėvams suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokestis gali būti mažinamas 30, 50, 60 ar 80 proc., o kai kurios šeimos gali būti iš viso atleidžiamos nuo mokesčio. Apie tai reikia pasiteirauti savo savivaldybėje.

Kur steigiamos tokios grupės?
Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, pradinėse ir kitose bendrojo ugdymo mokyklose, net daugiabučiuose ar kitur, jei tos patalpos yra pritaikytos priešmokykliniam ugdymui. Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, turi turėti higienos pasą (leidimą) tokiai veiklai vykdyti.

Ar gali atsitikti, kad didmiesčiuose ims trūkti vietų visiems šešiamečiams?
Ne. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad visi 6 m. vaikai būtų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse?
Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.

Å vietimo ir mokslo ministerijos informacija
El. paštas info@smm.lt, tel. (8 5) 219 1257

Senesni įrašai