Ugdymo proceso organizavimas Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ nuo 2020 m. birželio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 1. Tėvai privalo susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos ministro sprendimu, dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (pridedame: SPRENDIMAS );
 2. Vaikai į darželį bus priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai PATVIRTINIMĄ, kurį rasite elektroninio dienyno platformoje (bendri dokumentai) ir bus užpildomas pirmą lankymo dieną;
 3. Į darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;
 4. Nerekomenduojama vesti vaikų, kurie turi lėtinių ligų, kurios yra numatytos Sveikatos apsaugos ministro numatytame apraše bei vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms nurodytoms tame pačiame apraše (pridedame: ĮSAKYMAS);
 5. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • įėję į įstaigos patalpas dezinfekuoti rankas.
 1. Tėvams į grupes eiti draudžiama;
 2. Ugdymo procesui organizuoti sudaromos 4 grupės :
 • „Boružėlių“ gr. ir „Drugelių“ gr. Ugdymas vykdomas „Boružėlių“ grupėje.
 • „KiÅ¡kučių“ gr. ir dalis „Drugelių“ gr. Ugdymas vykdomas „KiÅ¡kučių“ grupėje.
 • „MeÅ¡kučių“ gr. ir dalis „Pelėdžiukų“ gr. Ugdymas vykdomas „MeÅ¡kučių“ grupėje.
 • „Ežiukų“ gr. ir dalis „Pelėdžiukų“ gr. Ugdymas vykdomas „Ežiukų“ grupėje.

  8. LopÅ¡elio-darželio darbo laikas 730 – 1730  

  9. Prailgintos dienos grupės paslaugos nebus teikiamos.

10. Vaikai maitinami įprastine tvarka, pagal tėvų pasirinktą maitinimo normą: 1, 2, 3 ar 4 kartus.

11. Vasaros laikotarpiu mokestis už darželį mokamas už kiekvieną lankytą dieną. Ugdymo aplinkos mokestį moka tik darželį lankančių vaikų tėvai.

Dėl pasikeitusios ugdymo organizavimo tvarkos, vaikai gali patirti nerimą ar net stresą, todėl labai prašome paaiškinti vaikams, kad laikinai jiems gali tekti lankyti kitas grupes, kuriose galimai dirbs kitos mokytojos. Labai tikimės, kad pavyks sklandžiai organizuoti darželio veiklos atnaujinimą ir laikytis susitarimų, kad apsaugotume vieni kitus.

Kilus klausimams prašome rašyti į el. paštą nykstukas.telsiai@gmail.com; nykstukas.direktore@gmail.com arba skambinti tel. 8 444 60295.

PIRMAJAI NUOTOLINIO UGDYMO SAVAITEI PASIBAIGUS…

 Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė, prasidėjusi kovo 30 dieną Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojams, kaip ir daugeliui šalies pedagogų, buvo ypatingai įtempta ir darbinga. Tokia veikla pareikalavo iš mokytojų ypatingų organizacinių, komunikacinių ir technologinių gebėjimų.

Prieš pradedant darbuotis nuotoliniu būdu reikėjo įsivertinti informacinių technologijų naudojimo galimybes, susipažinti su naujomis kompiuterinėmis programomis, susidaryti nuotolinio ugdymo planą, atlikti tėvelių apklausą apie galimybę vaikams naudotis kompiuterine technika. Buvo nemažai abipusės nežinomybės ir klaustukų – kaip viskas vyks, kaip seksis bendrauti per atstumą ar pavyks nusiųsti ir atlikti gautas užduotis?

Tačiau, praėjus pirmai nuotolinio ugdymo savaitei, galima pasidžiaugti darželio bendruomenės narių – vaikų, jų tėvelių bei mokytojų geranoriškumu ir aktyviu įsitraukimu į ugdomąją veiklą.

Bendravimui su vaikais ir jų tėveliais, ugdomosios medžiagos pateikimui ir grįžtamojo ryšio gavimui naudojome įvairius komunikacinius šaltinius: elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, uždaras Messenger grupes, Eduka klasę, programą Zoom, elektroninį paštą bei žinoma telefoną. Mokytojos aktyviai ruošė užduotis kiekvienai grupei, atsižvelgdamos į vaikų amžių, darželio ugdymo programą, užduočių atlikimo praktiškumą ir galimybes.

Logopedė aktyviai vykdė sinchroninį ugdymą naudojant programą Zoom.

Vienas labiausiai džiuginančių dalykų yra itin aktyvus darželio vaikų tėvelių įsijungimas į nuotolinę ugdomąją veiklą. Kaip įmanydami tėveliai, broliai, sesės stengėsi padėti vaikams atlikti mokytojų atsiųstas užduotis ir nepamiršdavo jas įamžinti bei atsiųsti pedagogams atgal.

Šie metai yra paskelbti mokyklų bendruomenių metais, o šiai dienai nuotolinis mokymas leidžia dar kartą įsitikinti, koks stiprus ir reikšmingas yra darželio bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas.

Kviečiu pasidžiaugti tėvelių atsiųstomis, įamžintomis nuotolinio ugdymo akimirkomis ir visiems išlikti kūrybiškais, kantriais bei išgyventi šį keistą, nelengvą bet savotiškai įdomų laikotarpį. Būkime ir likime sveiki!

Direktorė Lina

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI !

Vadovaudamasi 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijomis Nr. V-372  „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, informuoju, kad :

nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. balandžio 13 d. Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas““ ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

 • Pagrindinė informacija, reikalinga vaikų ugdymui(si) nuotoliniu bÅ«du, bus skelbiama elektroniniame dienyne „MÅ«sų darželis“. Ugdymo medžiaga ir užduotys bus pateikiamos kiekvieną pirmadienį nuo 9 val. Užduotys ir ugdomoji medžiaga pateikiama visai savaitei.
 • Užduotis rasite elektroninėje sistemoje musudarzelis.lt skiltyje „Vaiko veiklos“.
 • Virtualios konsultacijos su mokytojomis vyks pagal iÅ¡ anksto su Jumis suderintą grafiką.
 • Grįžtamojo ryÅ¡io iÅ¡ vaikų Å¡eimų už praėjusią savaitę lauksime iki kiekvieno pirmadienio 10 val. Informaciją pateikti galime per elektroninį dienyno vidines žinutes arba kitu su mokytojomis susitartu nuotoliniu bÅ«du.
 • Å vietimo pagalbos specialisto konsultacijos vyks pagal su Jumis iÅ¡ anksto suderintą tvarkaraÅ¡tį. Užsiėmimai vyks naudojant programėlę Zoom.
 • Kilus klausimams, neaiÅ¡kumams su grupės mokytojomis, meninio ugdymo mokytoju, Å¡vietimo pagalbos specialistu galite susisiekti telefonu, elektroniniu paÅ¡tu per sistemą „MÅ«sų darželis“, messenger programėle nuo 9.00 val. iki 16.12 val.
 • Ugdymo turinio, nuotolinio ugdymo, įstaigos veiklos organizavimo, vaikų priėmimo bei kitais rÅ«pimais bendraisiais klausimais galite kreiptis į direktorę telefonu 8 625 69363, elektroniniu paÅ¡tu per sistemą „MÅ«sų darželis“ arba direktore@gmail.com nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Nuotolinis mokymas rimtas išbandymas mokytojams, vaikams ir  tėvams. Tai darysime pirmą kartą. Labai prašau visų mūsų bendro susitelkimo ir pagalbos vieni kitiems.

Tikiuosi tarpusavio sutarimo ir gražaus bendravimo vardan vaikų gerovės.

Būkite sveiki. 

Direktorė Lina Leinartienė

TĖVŲ DĖMESIUI !

Informuojame, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-387 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Telšių rajone“

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas.

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ karantino laikotarpiu darbą organizuoja nuotoliniu būdu.

Prašymus dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį, kartu su nuskenuotu arba nufotografuotu gimimo išrašu, siųsti el. p. nykstukas.telsiai@gmail.com. Apie prašymo priėmimą būsite informuoti el. paštu arba telefonu.

Prašymo formą rasite tinklapyje www.ldnykstukas.lt skiltyje Tėveliams/prašymų formos.

Informacija teikiama:

Telefonu: 8 444 60295, 8 625 69363

El. p. nykstukas.telsiai@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, pagalbos vaikui specialistai konsultacijas ir informaciją tėvams teikia elektroninėje sistemoje (el. dienyne) www.musudarzelis.lt.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimalizuoti galimų vaikų fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantinio priemones. Prašome tėvelių užtikrinti, kad vaikai nesiburtų į grupes.

Direktorė Lina Leinartienė

TIK LAISVI UŽAUGAM DIDELI

Å iemet kovo 11 ypatinga diena – prieÅ¡ 30 metų žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę pasklido po visą pasaulį.

Mūsų darželio vaikučiai dvi dienas šventė šį jubiliejų. Kovo 9 d. darželio salėje vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu vaikai prisiminė svarbiausius Lietuvos simbolius, stebėjo gimtinės vaizdus ir gaminosi laisvės simbolius – trispalvius vėjo malūnėlius. Kovo 10 d. rytą visa bendruomenė rinkosi darželio kieme. Renginio metu visi giedojo himną, žygiavo parade aplink darželį, šoko masinį šokį, skirtą Lietuvai, stebėjo trispalvių dūmų šėlsmą, vaišinosi sausainiais, o svarbiausia, iš savo pasigamintų trispalvių vėjo malūnėlių sudėliojo skaičių „30“.

       Lietuva, būk pasveikinta! Šiandien mes tvirtai sakome – norime visada būti laisvi.

Mokytojos Sandra ir Reda

KALBOS SAVAITĖ „LINKSMAI ŽAIDŽIU – GRAŽIAI KALBU“

,,Kalba – tai miestas, kurio statybai kiekvienas žmogus, gyvendamas Žemėje atsineša savo akmenį. Nuo pat mažens turime skatinti ir pačius mažiausius Žemės gyventojus atsinešti bent po mažytį akmenėlį į kalbos miesto statybą. Vaiko kalba – ypatinga, tai raktas į jį supantį pasaulį“   (R. V. Emersonas).

Kovo 2 – 6 dienomis lopšelio-darželio „Nykštukas” grupėse vyko kalbos savaitė „Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“. Ugdytiniai kartu su mokytojomis kalbėjo apie gimtosios kalbos svarbą bei jos išsaugojimą, mokėsi mįslių, patarlių, skaičiuočių, sekė pasakas be galo, klausėsi ir mokėsi eilėraštukų apie kalbą ir gimtinę. Penktadienį visi rinkosi į šventinį rytmetį ,,Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu”.

Gražiai kalbėti, žaisti, vaidinti ir smagiai leisti laiką vaikučius į salę pakvietė nykštukė Smalsiukė ir nykštukas Klaustukas. Visos grupės parodė ką išmoko per savaitę: ,,Pelėdžiukų” grupės mažieji ugdytiniai parodė pasakos ,,Pirštinė” inscenizaciją, ,,Drugelių” grupės vaikai pašoko ratelį pagal dainelę ,,Lopšinė”, o ,,Boružėlių” grupės ugdytiniai pakvietė į žaismingą ir spalvotą šokį ,,Sėdi nykštukas”. Pasipuošę savo pačių pasigamintomis raidžių karūnėlėmis ,,Kiškučių” grupės ugdytiniai padeklamavo eilėraštį ,,Žodžiai” (R. Ivinskis), ,,Meškučių“ grupės vaikai padainavo ir padeklamavo eilėraščius: ,,Aš tavo gimtinė“, ,,Ačiū, Tėvyne“, ( A. Matutis). ,,Ežiukų“ grupės priešmokyklinukai padeklamavo eilėraščius: ,,Gimtoji kalba“, (J. Marcinkevičius), ,,Tau, vaikuti, dovanoju“, ,,Po gimtinės ąžuolėliais“, ( A. Matutis), padainavo dainelę ,,Svarbiausi žodžiai“. Nykštukai Smalsiukė ir Klaustukas pateikė vaikams smagių užduotėlių, tai surinkti sakinukus pagal pavyzdį, sudėlioti raideles iš pagaliukų, pamokė pirštukų žaidimą, sekti pasaką be galo. Nepamirštos buvo ir mokytojos, joms reikėjo sukurti ketureilį įterpiant pateiktą žodį. Renginio pabaigoje direktorė L. Leinartienė visoms grupėms įteikė prizus – spalvinimo knygeles.

 Per visą savaitę vykdomo projekto veiklas, vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, ugdėsi kūrybiškumas, kalbiniai gebėjimai, meilė gimtajai kalbai ir lietuviškam žodžiui.

                                                             Ikimokyklinio ugdymo mokytojos N. Dacienė, D. Rusytė.

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ

Vasario 25 dieną mūsų darželio kieme vyko džiugi ir žaisminga Užgavėnių  šventė. Šventės vedantieji – Lašininis ir Kanapinis kvietė visus triukšmingai ir linksmai išvaryti žiemą iš kiemo ir garsiai pakviesti pavasarį.

Vyko įnirtinga kova tarp Lašininio ir Kanapinio, kurią laimėjo Kanapinis. Vaikai traukė virvę, tikrino jėgas, grūmėsi maišais, dainavo, šoko žaidimus „Graži mūsų šeimynėlė“, „Kepė, kepė močia blynus“, pokštavo, įvairiais burtažodžiais ir užkalbėjimais varė žiemą. Po to su pasimėgavimu visi vaišinosi gardžiais mieliniais blynais, riestainiais, dešrelėmis.

Šventės pabaigoje Kanapinis ir Lašininis pasiūlė nedeginti Morės ir jai atiduoti visą blogį, pykti, kuris susikaupė širdelėse. Morė pasiėmusi visas blogybes iškeliavo į paslaptingą šalį, kur viskas virsta gerumu.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Olga Povilaitienė