POPIETĖ „VANDENS PASLAPTYS“, SKIRTA ŠEIMOS DIENAI

Šioje galerijoje yra 14 nuotraukų.

Saulėtą ir Å¡iltą pavasariÅ¡ką gegužės 18 dieną, TelÅ¡ių lopÅ¡elyje-darželyje „NykÅ¡tukas“ Å¡urmuliavo Å¡eimos dienai skirta popietė „Vandens paslaptys“ Septyniose stotelėse visi turėjo galimybę iÅ¡bandyti įvairius eksperimentus vandens tema, kartu paÅ¡okti. Popietės pabaigoje visų laukė burbulų fiesta, ledai ir Å¡eimų piknikas . … Skaityti toliau

Daugiau galerijų | Komentavimas išjungtas įraše POPIETĖ „VANDENS PASLAPTYS“, SKIRTA ŠEIMOS DIENAI

DRAUGIŠKOSIOS SPORTO ŽAIDYNĖS „REGBIS-2022“

Balandžio 28 d. mūsų priešmokyklinukų komanda kartu su mokytoja Sandra dalyvavo draugiškosiose sporto žaidynėse „Regbis-2022“.

Vaikai patyrė daug džiugių akimirkų komandinėje veikloje, susipažino su kitų įstaigų vaikais, pagilino regbio žaidimo įgūdžius, o svarbiausia – aktyviai praleido laiko ir buvo gausiai apdovanoti.

„DAROM 2022“

Surink. RÅ«Å¡iuok. Priduok.

Prie akcijos „Darom 2022“ prisijungė ir „Nykštuko“ vaikučiai.

Kviečiame dalyvauti projekte „Vandens paslaptys“

Projekto aktualumas. STEAM veiklos vis labiau plėtojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese. Šių veiklų metu vaikai ne tik susipažįsta su gamtos mokslu, technologijomis, inžinerija, menais, matematika, vandens svarba jų gyvenime, bet ir aktyviai įsiveiklina bei ugdosi loginio mąstymo pradmenis, motyvaciją mokytis, domėtis, tyrinėti, spręsti iškilusias problemas, imtis iniciatyvos, kūrybiškai ir draugiškai bendradarbiauti.

Projektu siekiama dalintis gerąja darbo patirtimi, kaip integruojamos STEAM veiklos vandens tema vaikų ugdymo procese.

Telšių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių rajoninio projekto “Vandens paslaptys” nuostatai reglamentuoja tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.

VANDENS PASLAPTYS nuostatai 

Velykų rytmetys ,,Margi margučiai ritas‘‘

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą.
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis toliau per dangų rieda…

Kasmet, atbudus pavasariui ir sugrįžus paukščiams, švenčiama gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos.

Šių metų balandžio 19 d. Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“  vyko velykinis rytmetis. Šventei vaikai ruošėsi iš anksto, margindami margučius ir piešdami velykinius piešinius. Šventiškai išpuoštas darželio kiemas sukvietė visus vaikus ir suaugusius į šventę. Atėjusi į šventę Velykė dairėsi kur dingo kiškis, kuri jį norėjo pakviesti kartu papasakoti apie velykinius papročius, pašokti ir pažaisti.  Pavargęs nuo strikinėjimo kiškutis atsiprašė už pavėlavimą ir  papasakojo, kaip ruošėsi šventei puošdamas margučius. Po to supažindino vaikus su Velykų simbolio – margučių spalvų reikšme: raudona reiškia gyvybę, džiaugsmą, žalia – gamtą, jos žalumą, mėlyna – dangų, žydrynę, o juoda žemelę.

Šventei žaismingumo suteikė menamos mįslės, judrūs žaidimai, šokiai, bei kiškio ir Velykės organizuotos estafetės su margučiais.

Šio renginio tikslas buvo supažindinti vaikus su Šv. Velykų papročiais, atskleisti pavasario stebuklus, padėti pajusti, prisiliesti prie bundančios gamtos paslapčių, tiesiog pabūti viso darželio vaikams ir pedagogams kartu. Mokytis draugiškumo. Vėliau vaikučiai galėjo ridenti atsineštus margučius ir džiaugtis gera nuotaika ir puikiu oru. Šventes pabaigoje kiekvienai grupei buvo įteikta saldi dovanelė. Velykų šventė visiems padovanojo gerą nuotaiką ir pavasario spalvas.

SAVAITĖ BE PATYČIŲ

     TelÅ¡ių lopÅ¡elyje-darželyje „NykÅ¡tukas“ kovo 23-29 d.  buvo vykdoma veiksmo savaitė „Be patyčių“. Visą savaitę ugdytiniai dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, kurių tikslas – skatinti ne tik atpažinti patyčias, jas stabdyti, bet ir gerinti vaiko emocinę savijautą, kurti draugiÅ¡kus, tolerantiÅ¡kus, pagarbius tarpusavio santykius.

 „Draugystės ratelis“ – jo metu pokalbis su vaikais apie draugus, draugystę, mandagumą, atjautą. Vaikai susipažino su liÅ«dnomis ir linksmomis emocijomis, iÅ¡moko daug gražių žodžių, dainelių palinkėjimų draugams…..

„Draugystės knyga“ – vaikų pieÅ¡inėliai, kuriuose atsispindėjo vaikų mintys, apie draugiÅ¡kumą, kaip neskriausti vienas kito, nepalikti draugo nelaimėje…..

 „Žaidžiame kartu“ – vaikai lauke žaidė įvairius žaidimus apie draugystę. Šoko bendrą draugystės ratelį, kuriuo metu gebėjo išreikšti savo šiltus jausmus apkabinant draugą, atpažįstant  jo emociją, gebėjo ištarti vienas kitam šiltą žodį,

Senosios animacijos filmukų žiÅ«rėjimas. Filmukai apie draugystę, kurie paįvairino veiksmo savaitės veiklas. Jų metu vaikai surado atsakymus: kaip tapti draugu; kaip neskriausti kito; kas ta draugystė…

     Paskutinę veiksmo savaitės „Savaitė be patyčių“ dieną, buvo surengtas baigiamasis renginys „Draugystė mus vienija“, kurio metu vaikai Å¡oko draugystės Å¡okius (vadovė Agnė LaurinavičiÅ«tė), dainavo dainas apie draugystę. Riedėdami „Draugystės traukinuku“, vaikai stabtelėdavo pasiklausyti įdomių pasakojimų apie juoką ir pyktį, skausmą ir džiaugsmą, aktyviai diskutavo kaip tapti tikru draugu. Kiekvienoje stotelėje vaikai pasižadėjo: nesityčioti, nebepykti ant draugų, nesimuÅ¡ti, visada bÅ«ti linksmi….  Šventės metu vaikai visas neigiamas emocijas sudėjo į „Juodąjį emocijų maiÅ¡elį“, jį stipriai užriÅ¡dami ir tikėdami, kad liÅ«dnosios emocijos daugiau jų nebeaplankys.

     Skambant renginio finalinei dainai, vaikai pasidalijo gerosiomis emocijomis ir draugiška šypsena su viso pasaulio vaikais, paleisdami draugystės balioną. Šventės pabaigoje vaikai gėrė draugystės arbatą.

       Logopedė Elena Rudnickienė , Meninio ugdymo mokytoja Alma Gustienė

MES SAVO KRAŠTO MAŽIEJI PILIEČIAI

Tai gražiai mane augino
Laukas, kelias, pieva, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!

( Just. Marcinkevičius)

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkÅ«rimo diena. Å i Å¡ventė ypatinga Lietuvai bei kiekvienam jos piliečiui – tai laisvė, meilė, tikėjimas.

Kaip ir kiekvienais metais lopÅ¡elio – darželio „NykÅ¡tukas“ vaikai, džiugiai nusiteikę, paminėjo Å¡ią Å¡ventę: piešė pieÅ¡inius apie Lietuvą, darė dovanėles, vykdė akciją „Pasveikink TelÅ¡ių gyventoją“. Mažieji nykÅ¡tukiečiai pasklidę po įvairias miesto vietas sveikino sutiktus telÅ¡iečius bei miesto svečius, suteikdami džiaugsmą ne tik sau, bet ir kitiems, dovanojo savo sukurtas trispalves dovanėles. Patys didžiausi, prieÅ¡mokyklinukai, tradiciÅ¡kai aplankė ir pasveikino TelÅ¡ių senelių globos namų gyventojus,  padovanodami jiems trispalves pintas apyrankes.

Tikimės, kad vaikų sukurtos ir padovanotos trispalvės dovanėlės,  dar kartą primins mums ir kitiems, kokia svarbi ši diena, kaip turime ją branginti, kad mes esame laisvi, laisvos šalies Lietuvos piliečiai.

SPORTINĖ PRAMOGA „LINKSMOSIOS ESTAFETĖS“

Kovo  1 d. „Smalsučių“, „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“ grupių ugdytinių komandos dalyvavo sveikatos priežiūros specialistės organizuotame renginyje „Linksmosios estafetės ir žaidimai“ . Vaikai lenktyniavo smagiose estafetėse, kur reikėjo ir vikrumo, ir sumanumo. Vaikų laukė užduotys, kurios lavina raumenis ir kaupia džiugias emocijas. Smagu, kad pasibaigus rungtims, pralaimėjusių nebuvo.

„ŽEIMA ŽEIMA BIEK IŠ KEIMA“

Kovo 1 d. „Nykštuko“ bendruomenė nepamiršdama lietuviškų tradicijų varė žiemą iš kiemo ir skatino ateiti pavasarį, atnešant šilumą, šviesą ir taiką. Darželio kieme persirengėliai triukšmavo, vyko Lašininio ir Kanapinio kova, vaišinosi blynais, o lauže suliepsnojo negandos ir blogybės.

„UŽGAVIENIU MUONA“

Telšių kultūros centras organizavo Užgavėnių kaukių kūrybos konkursą „Užgavieniu muona“. Mūsų įstaigos ugdytiniai ir mokytojos labai aktyviai jame dalyvavo. Buvo sukurta keliolika piešinių. „Gudručių“ gr. ugdytinis Lukas Pocius (mokytoja D. Labanauskienė) tapo 2 vietos nugalėtoju! Sveikiname ir džiaugiamės!