Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. 

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais  Telšių lopšelis-darželis parengė  2023-2024 planą.

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO TELŠIŲ SAVIVALDYBĖJE 2023-2024 METAIS PLANAS

ATKREIPKIME DĖMESĮ – INFORMACIJA TĖVAMS IR VISIEMS, UGDANTIEMS VAIKUS:

JŪSŲ VAIKAS-IKIMOKYKLINUKAS

IKIM. AMŽIAUS  VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

NETINKAMAS VAIKŲ ELGESYS:

Elgesio ir savijautos ženklai keliantys nerimą

Konfliktai kaip tinkamai juos spręsti

Vaikų psichologinis atsparumas

Valgymo sutrikimai

Pavojai internete

Saugus laikas prie ekrano

KAIP KALBĖTIS SU VAIKU APIE NEGALIAS

VISI-SKIRTINGI-VISI-LYGŪS

Vaikams-apie-autizmą

dyslexia-explained-digital-2020-lithuanian-1

zmogus-su-negalia-irgi-gali_pvz2-32305843009213855204

 

Komentavimo galimybė išjungta.