DAILĖ – KELIAS Ä® VAIKO PASAULÄ®

Piešdami  vaikai lavina savo vaizdinį, loginį, erdvinį mąstymą, kuris labai svarbus jų  vystymuisi ir patiria džiugių akimirkų.  Prieš pradedant piešti, vaikai žaidė  judrų žaidimą „Kaip pas lokį miške“. Aptarė „Lokio“ judesius, truputi pasimankštino. Užsiėmimų metu vaikai atsipalaidavo, leido  laisvai lietis savo fantazijoms. Savo piešiniais vaikai papuošė darželio teritoriją,  todėl labai svarbu,  kad jų darbai būtų pastebėti tėvelių ir draugų.