Kviečiame dalyvauti projekte „Vandens paslaptys“

Projekto aktualumas. STEAM veiklos vis labiau plėtojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese. Šių veiklų metu vaikai ne tik susipažįsta su gamtos mokslu, technologijomis, inžinerija, menais, matematika, vandens svarba jų gyvenime, bet ir aktyviai įsiveiklina bei ugdosi loginio mąstymo pradmenis, motyvaciją mokytis, domėtis, tyrinėti, spręsti iškilusias problemas, imtis iniciatyvos, kūrybiškai ir draugiškai bendradarbiauti.

Projektu siekiama dalintis gerąja darbo patirtimi, kaip integruojamos STEAM veiklos vandens tema vaikų ugdymo procese.

Telšių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių rajoninio projekto “Vandens paslaptys” nuostatai reglamentuoja tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.

VANDENS PASLAPTYS nuostatai