Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms
užimti nuo 2023 m. birželio 1d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Darbo krūvis – 1,5 etato.
Darbo sutartis – terminuota (3 mėn.)
Darbo pradžia- 2023 m. birželio 1 d.
 
Mokytojo pareigybės lygis – A2.
 
Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. gyvenimo aprašymą (CV);
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr.
XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu
su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.
 
Dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 15 d.:
• asmeniškai atrankos organizatoriui (darbo dienomis I-IV nuo 8 iki 17.00 val., V- 8-15.45val.)
Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“, Žalgirio g. 2, Telšiai;
• elektroniniu paštu: nykstukas.telsiai@gmail.com
 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.
 
Atrankos būdas–žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus
informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami į pokalbį. Atranka planuojama  2023 m. gegužės 23
d. 
 
Daugiau informacijos tel. (8 444) 60295 arba elektroniniu paštu nykstukas.telsiai@gmail.com