STOVYKLA „NYKŠTUKO ATRADIMAI“

Birželio mėnesį mūsų įstaigoje vyko dieninė stovykla „Nykštuko atradimai“.
Projekto tikslas – per patyriminį ugdymą plėtoti vaikų socialines ir emocines, bei STEAM kompetencijas, įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
Stovyklos metu vaikai dalyvavo įvairiose patyriminėse, STEAM veiklose Masčio ežero pakrantėje. Atliko įvairius bandymus su ežero vandeniu, ieškojo pačių mažiausių pakrantės gyventojų. Plėtė savo žinias apie gimtojo miesto apylinkes, dirbo drauge ir patyrė daug įspūdžių.
Buvo organizuojamos „Spalvotosios lenktynės“ paspirtukais. Lenktynių metu buvo eksperimentuojama su spalvotais milteliais, kurie skatina teigiamas emocijas ir saviraišką.
Dalyviai vyko į Žemaičių kaimo muziejų, kuriame dalyvavo edukacijoje „Kaukas, mano draugas“. Užsiėmimo metu dalyviai ant skiedros pasigamino Kaukutį. Vėliau susipažino su muziejaus eksponatais, augintiniais, vyko piknikas. Pikniko metu buvo mokomasi įvardyti savo patirtus įspūdžius, išgyventas emocijas šios dienos veiklose.
Vyko patyriminis žygis „Mes gamtos vaikai“ prie Ilgio ežero. Jo metu buvo atliekamos įvairios užduotys, žaidžiami žaidimai, mokomasi elgtis gamtoje, įtvirtinami tarpusavio bendravimo įgūdžiai, dalijamasi įspūdžiais
Tikimės, kad vaikai tapo draugiškesni esantiems šalia, susiformavo aktyvaus gyvenimo būdo nuostatos, ateityje nebijos
bandyti, klysti ir ieškoti teigiamų sprendimo būdų