„Žiniukų“ išvyka

Telšių l/d „Nykštukas“ priešmokyklinė „Žiniukų“ grupė lankėsi Telšių kunigų seminarijos patalpose esančioje Žemaičių muziejaus „Alka“ sakralinio paveldo paveldo ekspozicijoje. Susipažino su auksakalyste, liturginės tekstilės dirbiniais, kryždirbystės paveldu 😉