Meninis ugdymas

Muzikinio ugdymo tikslai:

 • Žadinti vaiko domėjimąsi muzika;
 • Ugdyti muzikinius gabumus;
 • Suteikti muzikinių estetinių žinių;
 • Lavinti muzikinius įgÅ«džius.

Muzikos pedagogės darželyje sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias salygas:

 • Visų pedagoginių priemonių sistemingumas, jų individualizavimas ir normavimas;
 • Muzikinės veiklos organizavimas įvairiomis formomis, sudarant galimybę iÅ¡reikÅ¡ti save pagal iÅ¡gales;
 • Muzikos repertuaras vertingas meniniu, tautiniu, doroviniu požiÅ«riu bei suvokiamas ir tinkamas atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikams;
 • KÅ«rybiÅ¡kumas, demokratiÅ¡kumas, humaniÅ¡kumas;
 • Patrauklumas, vaizdumas;
 • Atitikimas psichofiziniams kiekvienos vaikų amžiaus grupės ypatumams.

Muzikos pedagogės naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas:

 • Užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes ( salėje, grupėse);
 • Å ventes ir  vakarones;
 • Muzikos integravimą į kitą vaikų veiklą ;
 • Individualų muzikinį ugdymą ( gabesniems vaikams).

Meninio ugdymo mokytoja Alma Gustienė ( kvalifikacinė kategorija –vyr. mokytojas)  organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą.

Komentavimo galimybė išjungta.