Maitinimo paslaugos

Autentiškas konsoliduotas šaltinis į naująjį maitinimo tvarkos aprašą: https://www.etar.lt/…/…/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw.

E-TAR.LT

V-964 Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės gl…

VALGIARAÅ TIS

 

VALGIARAÅ TIS 1-3 METAI

VALGIARAÅ TIS 4-7 METAI

Komentavimo galimybė išjungta.