Ugdymo proceso organizavimas Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ nuo 2020 m. birželio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 1. Tėvai privalo susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos ministro sprendimu, dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (pridedame: SPRENDIMAS );
 2. Vaikai į darželį bus priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai PATVIRTINIMĄ, kurį rasite elektroninio dienyno platformoje (bendri dokumentai) ir bus užpildomas pirmą lankymo dieną;
 3. Į darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;
 4. Nerekomenduojama vesti vaikų, kurie turi lėtinių ligų, kurios yra numatytos Sveikatos apsaugos ministro numatytame apraše bei vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms nurodytoms tame pačiame apraše (pridedame: ĮSAKYMAS);
 5. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • įėję į įstaigos patalpas dezinfekuoti rankas.
 1. Tėvams į grupes eiti draudžiama;
 2. Ugdymo procesui organizuoti sudaromos 4 grupės :
 • „Boružėlių“ gr. ir „Drugelių“ gr. Ugdymas vykdomas „Boružėlių“ grupėje.
 • „Kiškučių“ gr. ir dalis „Drugelių“ gr. Ugdymas vykdomas „Kiškučių“ grupėje.
 • „Meškučių“ gr. ir dalis „Pelėdžiukų“ gr. Ugdymas vykdomas „Meškučių“ grupėje.
 • „Ežiukų“ gr. ir dalis „Pelėdžiukų“ gr. Ugdymas vykdomas „Ežiukų“ grupėje.

  8. Lopšelio-darželio darbo laikas 730 – 1730  

  9. Prailgintos dienos grupės paslaugos nebus teikiamos.

10. Vaikai maitinami įprastine tvarka, pagal tėvų pasirinktą maitinimo normą: 1, 2, 3 ar 4 kartus.

11. Vasaros laikotarpiu mokestis už darželį mokamas už kiekvieną lankytą dieną. Ugdymo aplinkos mokestį moka tik darželį lankančių vaikų tėvai.

Dėl pasikeitusios ugdymo organizavimo tvarkos, vaikai gali patirti nerimą ar net stresą, todėl labai prašome paaiškinti vaikams, kad laikinai jiems gali tekti lankyti kitas grupes, kuriose galimai dirbs kitos mokytojos. Labai tikimės, kad pavyks sklandžiai organizuoti darželio veiklos atnaujinimą ir laikytis susitarimų, kad apsaugotume vieni kitus.

Kilus klausimams prašome rašyti į el. paštą nykstukas.telsiai@gmail.com; nykstukas.direktore@gmail.com arba skambinti tel. 8 444 60295.