METODINĖ DIENA „MAŽO ŽMOGUČIO DIDELĖS EMOCIJOS“

Įgyvendinant Telšių švietimo centro profesinių kompetencijų tobulinimo ilgalaikės programos
„Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ programos I-o modulio „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ mokymus, vasario 23 d. lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, per ZOOM platformą, vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė dienaMažo žmogučio didelės emocijos“. Programos dalyvės su kolegomis  pasidalino seminaro „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ metu įgytomis žiniomis. Aptarė socialinių emocinių įgūdžių lavinimo strategijas ir metodus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Kolegialiai sprendė problemines situacijas, susijusias su socialinių emocinių įgūdžių formavimu.                                  Metodinė diena buvo labai naudinga. Smagu, kad galime dalintis patirtimi, mokytis vieni iš kitų.

                                                             Ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Labanauskienė