INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, LINKSMAI“

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinės grupės vaikai rugsėjo, spalio mėnesiais dalyvavo sveikos gyvensenos iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, kurią rekomendavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Iniciatyva suteikė vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie saugų eismą, pagalbą draugui, miego galią, vaisių ir daržovių naudą, klimato atšilimą, judėjimo galią, žalingų įpročių prevenciją. Buvo organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai tobulino savo žinias. Veiklose dalyvavo ne tik priešmokyklinės grupės vaikai, bet ir grupės auklėtojos Reda, Sandra, auklėtojų padėjėja bei sveikatos priežiūros specialistė.