„Nykštuko atradimai 2023“

Įgyvendinant projektą „Nykštuko atradimai 2023“ finansuojamo iš Telšių rajono savivaldybės projektų „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ buvo organizuota stovykla. Jos  metu buvo sudarytos sąlygos vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei patiriantiems socialinę atskirtį dalyvauti socialinėje veikloje, plėtoti emocines ir STEAM kompetencijas.

Vaikai buvo  supažindinti su etnine kultūra, senaisiais amatais ir papročiais. Jie dalyvavo edukacijoje  „Bitelė“, plėtojo sveikatingumo įgūdžius, susipažino su sveikatinančiais bičių produktais.

Taip pat aplankė Šatrijos kalną, susipažino su Žemaitijos kraštovaizdžiu, legendomis.

Skatinant bendruomenės fizinį aktyvumą buvo organizuotos mankštos lauke.

Skatinti bendruomenės toleranciją esantiems šalia,  organizuotas edukacinis meno terapijos užsiėmimą Telšių r. Viekšnalių  šv. Jono Krikštytojo globos namuose.

Tikimės, kad bendruomenė tapo draugiškesnė, empatiškesnė esantiems šalia,  suvokė  kartų kaitą. Stovykloje dalyvaujantys SUP vaikai tapo lygiaverčiais ugdymo įstaigos bendruomenės nariais ir sėkmingai dalyvavo veiklose.

Mokytojos Sandra ir Natalija