„Mažas piemenėlis turi botagėlį“

Spalio 11 d. Žiniukų grupė keliavo į Žemaičių kaimo muziejų dalyvauti edukacinėje veikloje „Mažas piemenėlis turi botagėlį“. Turėjome tikslą susipažinti  su tuometinio piemenėlio gyvenimu ir buitimi. Pirmiausia vaikai apsirengė piemenėlių aprėdais, muvėjo medinėmis klumpėmis, apžiūrėjo gyvenamąją vietą. Sužinojo naujų žodžių: ,,gryčia, asla, girnos, botagėlis“. Išbandė tuometinius piemenėlių darbus: su naščiais nešė vandenį, šėrė gyvulius.  Piemenėliai turėjo ir pramogų, vaikai  pavežiojo vienas kitą mediniais ratukais, vaišinosi ,,piemenėlio kūgeliu“ (lauže kepta bulve), išmoko naujų dainelių. Kelionės pabaigoje džiaugėsi auksinio rudens gamta, žaidė su lapais, dalinosi savo įsidėtomis vaišėmis. Visi grįžo linksmi ir šiek tiek pavargę.