Planavimo dokumentai

VEIKLOS PLANAS

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2022 M. VEIKLOS PLANAS

 
VADOVO ATASKAITA
 

VADOVO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 
STRATEGINIS PLANAVIMAS
 
 
 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.