Planavimo dokumentai

VEIKLOS PLANAS

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2022 M. VEIKLOS PLANAS

 
VADOVO ATASKAITA

2021 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 
STRATEGINIS PLANAVIMAS
 
 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.